Aktuality / News

CZ
Plzeň zahájila provoz dvou elektrobusů a dobíjecí stanice v rámci projekut ZeEUS

Plzeň, 28. 5. 2015 – Na pravidelné linky vyjely poprvé do ostrého provozu s cestujícími dva nejnovější elektrobusy, které byly vyvinuty a vyrobeny plzeňskou společností Škoda Electric. Zároveň byla do provozu uvedena nová nabíjecí stanice na konečné linky č. 33 v Krašovské ulici v Plzni Košutce vystavěná Plzeňskou teplárenskou. Celý projekt testování provozu elektrobusů Plzeňskými městskými dopravními podniky v reálných podmínkách města Plzně je od výstavby dobíjecí stanice až po vyhodnocení provozu Západočeskou univerzitou v Plzni zastřešen prestižním evropským projektem ZeEUS (Zero Emision Urban Bus System), který se věnuje různým řešením elektromobility v oblasti veřejné dopravy.

EN

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 2015

Vyber.Změň.Zkombinuj

 

V letošním roce proběhne kampaň "Evropského týdne mobility" (16.-22.září) na téma multimodalita - s heslem Vyber.Změn.Zkombinuj

Evropský týden mobility a kampaň Do the Right Mix e slučují na podporu udržitelné městské mobility. Cílem sloučení je rozšířit a doplnit zavedený formát Evropského týdne moblitiy s celoroční činností a vytvořit jednotnou online komunitu zaměřenou na pdoporu udržitelné městské dorpavy v Evropě. Na nové platformě se budou moci potkat organizátoři Týdne mobility, místní orgány, nevládní organizace, skupiny občanů a mnoho dalších, aby předvedli své propagační iniciativy, našli inspirativní nápady a informační kampaň a také požádali o účast v soutěži Evropské komise - Ocenění v oblasti udržitelné městské moblity.

V Plzni, která je součástí evropského projektu ZeEUS se zájemci budou moci svést na tradiční lince č 27 novým elektrobusem, ve kterém je budou dne 21.9.2015 doprovázet zástupci projektu a informovat je o možnostech ekologické městské hromadné dopravy v Plzni, projektu ZeEUS nebo vozidle samotném.

SVEZTE SE S NÁMI !