ZeEUS

CZ

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 2015

Vyber.Změň.Zkombinuj

V letošním roce proběhne kampaň "Evropského týdne mobility" (16.-22.září) na téma multimodalita - s heslem Vyber.Změn.Zkombinuj

Evropský týden mobility a kampaň Do the Right Mix e slučují na podporu udržitelné městské mobility. Cílem sloučení je rozšířit a doplnit zavedený formát Evropského týdne moblitiy s celoroční činností a vytvořit jednotnou online komunitu zaměřenou na pdoporu udržitelné městské dorpavy v Evropě. Na nové platformě se budou moci potkat organizátoři Týdne mobility, místní orgány, nevládní organizace, skupiny občanů a mnoho dalších, aby předvedli své propagační iniciativy, našli inspirativní nápady a informační kampaň a také požádali o účast v soutěži Evropské komise - Ocenění v oblasti udržitelné městské moblity.

V Plzni, která je součástí evropského projektu ZeEUS se zájemci budou moci svést na tradiční lince č 27 novým elektrobusem, ve kterém je budou dne 21.9.2015 doprovázet zástupci projektu a informovat je o možnostech ekologické městské hromadné dopravy v Plzni, projektu ZeEUS nebo vozidle samotném.

SVEZTE SE S NÁMI !

homeMobilityWeek_custom_Horizontal_646x220